پمپ لجن کش

نمایش : لیست شبکه
لجن کش لوارا LOWARA DL

لجن کش لوارا LOWARA DL

لجن کش لوارا ایتالیا ﺳﺮي DL ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي  DL  با ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ انواع لجن حاوی گل و ل...
0
لجن کش لوارا LOWARA DOMO

لجن کش لوارا LOWARA DOMO

لجن کش استیل لوارا سری DOMO ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي DOMO  لوارا ایتالیا با ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ انواع لجن ه...
0
پمپ لجن کش ابارا EBARA DL

پمپ لجن کش ابارا EBARA DL

لجن کش ابارا EBARA DL Submersible Sewage Pump ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي  DL  با داشتن پروانه نیم...
0
پمپ لجن کش ابارا EBARA DML

پمپ لجن کش ابارا EBARA DML

لجن کش ابارا EBARA DML Submersible Sewage Pump ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي  DML  با داشتن پروانه ب...
0
پمپ لجن کش ابارا EBARA DW

پمپ لجن کش ابارا EBARA DW

لجن کش استیل ابارا سری DW ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي DW – DW VOX  ابارا مناسب جهت پمپاژ فاضلابی و آبها...
0
پمپ لجن کش ابارا EBARA RIGHT

پمپ لجن کش ابارا EBARA RIGHT

لجن کش استیل ابارا سری RIGHT ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي RIGHT  ابارا با داشتن پروانه باز مناسب جهت پمپ...
0
پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DCT

پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DCT

لجن کش پنتاکس ایتالیا ﺳﺮي DCT این ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎ بدلیل نوع پروانه و همچنین توانایی ایجاد هد بالا ،جه...
0
پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DM

پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DM

لجن کش پنتاکس ایتالیا ﺳﺮي DM این ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎ بدلیل داشتن پروانه  تک کاناله و همچنین توانایی ...
0
پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DTRT

پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DTRT

لجن کش پنتاکس ایتالیا ﺳﺮي DTRT With Grinder این ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎ بدلیل داشتن خرد کن یا گریندر و همچنین...
0
پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DV

پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DV

لجن کش پنتاکس ایتالیا ﺳﺮي DV این ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎ بدلیل داشتن نوع پروانه ، قیمت مناسب ، عمرکارکرد طولا...
0