پمپ لجن کش ابارا EBARA DL

لجن کش ابارا EBARA DL Submersible Sewage Pump

ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي  DL  با داشتن پروانه نیمه باز غیر قابل انسداد مناسب جهت پمپاژ فاضلاب و آبهای آلوده

 

لجن کش ابارا سری DL

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ :

پمپاژ فاضلابهای صنعتی و عمرانی

ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼب، داراي اﺟﺴﺎم ﻣﻌﻠﻖ

ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼبهای مسکونی و بهداشتی

تخلیه مخازن محتوی آبهای گل آلود

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:

ظرفیت آبدهی: حداکثر تا 700 متر مکعب در ساعت

فشار کاری: حداکثر تا 40 متر می باشد.

عمق غوطه وری در سیال: حداکثر 8 متر

سیستم آب بندی: دارای مکانیکال سیل دوبل 

حداکثر قابلیت عبور ذارت جامد معلق در سیال به ﻗﻄﺮ 88 میلیمتر می باشد.

دمای سیال پمپ شونده:

هنگامی که ﭘﻤﭗ بصورت کامل در سیال مستغرق بوده حداکثر دمای مجاز سیال 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد میباشد.

ﺑﺮاي حالتی که ﭘﻤﭗ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻨﺎور بوده حداکثر دمای مجاز 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد می باشد.

 

 

الکتروموتور:

درجه حفاظت: IP68

توان: از 1.5 تا 45 کیلووات

دور: 1450RPM

 

متریال:

حلزونی: چدن

 پروانه: چدن

شافت: استیل

فروشنده پمپ ابارا Ebara

لجن کش Ebara 80DL53.7

لجن کش Ebara 80DL55.5

لجن کش Ebara 100DL57.5

submersible-sewage-ebara-dl-5

submersible-sewage-ebara-dl-6