پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DV

لجن کش پنتاکس ایتالیا ﺳﺮي DV

لجن کش پنتاکس  PENTAX sewage pump DV Series|لجن کش فاضلابیاین ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎ بدلیل داشتن نوع پروانه ، قیمت مناسب ، عمرکارکرد طولانی  و همچنین توانایی ایجاد دبی  بالا ،در اکثر صنایع بطور قابل توجهی استفاده می گردند.

 

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ :

پمپاژ فاضلابهای انسانی و مسکونی

تخلیه پس آبهای صنعتی

تخلیه پس آبهای کشاورزی

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:

ظرفیت آبدهی: حداکثر تا 120 متر مکعب بر ساعت

هد : حداکثر تا 26 متر

عمق فرورفتگی در مایع: حداکثر 20 متر

سیستم آب بندی: مکانیکال سیل دوبل

دمای سیال پمپ شونده: حداکثر 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

 

الکتروموتور:

درجه حفاظت: IP68

توان: از 1.1  تا 7.5 کیلووات

 

متریال:

حلزونی: چدن

 پروانه: چدن

شافت: استیل

submersible-sewage-pentax-dv-1

submersible-sewage-pentax-dv-2

submersible-sewage-pentax-dv-3