پمپ لجن کش پنتاکس PENTAX DCT

لجن کش پنتاکس ایتالیا ﺳﺮي DCT

لجن کش پنتاکس  PENTAX sewage pump DCT Seriesاین ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎ بدلیل نوع پروانه و همچنین توانایی ایجاد هد بالا ،جهت پمپاژ انواع فاضلاب خصوصا در مصارف سنگین عمرانی ، ساختمانی و صنعتی کاربرد بسیار مفید دارند.

 

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ :

انتقال فاضلاب های انسانی

تخلیه پس آبهای کارگاههای ساختمانی

انتقال فاضلاب حاوی گل و لای

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:

لجن کش   پروانه بازPENTAX DCT 1000

ظرفیت آبدهی: تا 54 متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر تا 55 متر

عمق فرورفتگی در مایع: حداکثر 20 متر

سیستم آب بندی: مکانیکال سیل دوبل

دمای سیال پمپ شونده: حداکثر 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

 

الکتروموتور:

درجه حفاظت: IP68

توان: از 1.1  تا 11 کیلووات

 

متریال:

حلزونی: چدن

 پروانه: چدن

شافت: استیل

submersible-sewage-pentax-dct-1

submersible-sewage-pentax-dct-2

submersible-sewage-pentax-dct-3

submersible-sewage-pentax-dct-4

submersible-sewage-pentax-dct-5