پمپ لجن کش ابارا EBARA DML

لجن کش ابارا EBARA DML Submersible Sewage Pump

لجن کش ابارا EBARA DML Seriesﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي  DML  با داشتن پروانه باز تک کاناله مناسب جهت پمپاژ فاضلاب و آبهای آلوده

 

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ :

پمپاژ فاضلابهای صنعتی و عمرانی

ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼب، داراي اﺟﺴﺎم ﻣﻌﻠﻖ

ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼبهای مسکونی و بهداشتی

تخلیه مخازن محتوی آبهای گل آلود

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:

ظرفیت آبدهی: حداکثر تا 330 متر مکعب در ساعت می باشد.

فشار کاری: حداکثر تا 40 متر می باشد.

عمق غوطه وری در سیال: حداکثر 8 متر

سیستم آب بندی: دارای مکانیکال سیل دوبل  

حداکثر قابلیت عبور ذارت جامد معلق در سیال به ﻗﻄﺮ 76 میلیمتر می باشد.

دمای سیال پمپ شونده:

هنگامی که ﭘﻤﭗ بصورت کامل در سیال مستغرق بوده حداکثر دمای مجاز سیال 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد میباشد.

ﺑﺮاي حالتی که ﭘﻤﭗ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻨﺎور بوده حداکثر دمای مجاز 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد می باشد.

 

الکتروموتور:

درجه حفاظت: IP68

توان: از 2.2 تا 22 کیلووات بصورت سه فاز و تکفاز

دور: 1450RPM

 

متریال:

حلزونی: چدن

 پروانه: چدن

شافت: استیل

 

لجن کش Ebara 80DML 53.7

لجن کش ابارا  Ebara 100DL522

لجن کش ابارا  Ebara 150DL511