پمپ کفکش استیل لوارا LOWARA DIWA

کف کش تمام استیل لوارا ﺳﺮﻱDIWA

این پمپها با  ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯ دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﻫﺎﻱ صاف و تا حدودی ﻛﺜﻴﻒ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ بدلیل متریال استیل پمپ مذکور ، وزن کم و قیمت مناسب مورد استفاده عمومی قرار گرفته است.

 

پمپ کفکش لوارا DIWA |فروشنده پمپ کفکش  لوارا

کاربردها :

پمپاژ و تخلیه مخازن حاوی ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍن

 پمپاژ آب مخازن و حوضچه ها جهت ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎﻍ ﻭ ﭼﻤﻦ ها 

ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

درﺗﺨﻠﻴﻪ محلهای ﺁﺏ ﮔﺮﻓﺘﻪ در اثر ریزش باران

در ﻓﻮﺍﺭﻩ، جهت آبیاری چمن  

 

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ :

ظرﻓﻴﺖ ﺁﺏ ﺩﻫﻲ: ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ 25 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ

هد : ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ 20 ﻣﺘﺮ

حداکثر ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻴﺎﻝ : 40 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ

نوع پروانه: ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

حداقل عمق سیال جهت پمپاژ: 25 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ عبور ذرات:  حداکثر ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 8  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ

ﻋﻤﻖ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻳﻊ: حداکثر 7 ﻣﺘﺮ

 

الکتروموتور:

درجه حفاظت: IP68

توان: از 0.55 تا 1.5 کیلووات بصورت سه فاز و تکفاز

 

متریال:

بدنه ، پروانه، حفاظ موتور شافت: استیل

Submersible-Drainage-lowara-diwa-2

submersible-lowara-diwa-3